Konference ODPADY A OBCE – branding

pro EKO-KOM, a.s.

Výchozí stav

Nástupem do společnosti EKO-KOM, a.s. jsem dostala příležitost některé z mnoha realizovaných projektů posunout dál. Tvorba nového brandu konference byla výzvou propojit marketing spolu s grafikou a v maximální možné míře „in house“ posunout vizuál této akce.

V době mého nástupu do firmy realizovalo mnoho dílčích částí konference několik agentur, které koordinoval kolega, který má konferenci na starosti do teď. Rok co rok se konference posouvala a z menšího formátu, připomínajícího na počátku semináře s workshopy, na konferencim již nyní navštěvuje de facto standardně přes 500 úřastníků.

Moji úlohou byla pomoc s koordinací především vizuální prvků, rajištění výroby některých propagačních prvků.

Řešení a realizace

Jedním ze zásadních prků, které jsem dostala na starosti se stal web konference. V předchozích letech byla konference komunikována na webu spolenčnosti EKO-KOM, a.s. Cílem webu bylo nabídnout, kromě propagace samotného programu, komfortní možnost přihlášení a také místo, kde návštěvníci naleznou veškeré potřebné informace ze všech ročníků.

Přestože není stanoven žádný jednotný vizuál, který by tyto druhy prostředků, řešil, bylo naším snahou alespoň barevně ladit web do barev značky EKO-KOM, a.s. Aby navíc nedocházelo k tříštění různých typů vizuálů, které jsou přizpůsobeny různým cílovým skupinám,  užili jsme pro osvěžení fotografií z konferenca tónovaných do zelených odstínů. Ty mají podvědomě upevňovat vztah „konference – její organizátor“.

Tento koncept jsme pak aplikovali také na pozvánky a dalí vizuální prvky konfrence. Poslední 3 roky se snažíme striktně držet styl konferenc a vlastně tak hlídat jendotný vizuál tak, abychom jej u veřejnosti stabilizovali. I nejdrobnější předměty (jako lyneardy, kartičky na tašky, jmenovky apod.) tak navazují na hlavní vizuál.

Moje role v projektu

  • Spolutvorba komunikační strategie
  • Technické zajištění funkčnosti webu ve spolupráci s externím dodavatelem
  • Grafické práce – pozvánka, bannery pro inline, inzerce, návrh grafiky lyneard, postery

Každoroční práce na přípravě konference je pro náš tříčlenný tým akcí roku. Tomu odpovídá také nasazení a odpovědnost za plynule odvedenou práci. Kolega Mojžíš, který stál na u dynamického rozvoje konference, je vedoucím celého projektu. Jeho zkušenosti jsou pro tento projekt klíčové. Kolegyně Věntusová bravurně koordinuje celkovou adnministraci projektu. Já zde kombinuji své marketingové dovednosti s těmi grafickými. Díky tomu si „in house“ rychleji můžeme mnohé upravit v dostatečném časovém komfortu.

Další projekty

JINÁ DIMENZE – srdeční záležitost

LAKVA, s.r.o. – můj oblíbený příběh růstu „malé velké“ firmy

LAKVA, s.r.o. – můj oblíbený příběh růstu „malé velké“ firmy